RI - Theme 2020-2021
RI President Holger Knaack

Welkom

 

Welkom op de site van Rotaryclub Wierden

Wij zijn een lokale service club binnen een internationale organisatie met leden uit verschillende beroepsgroepen die kritisch hun eigen rol in de maatschappij delen en zich gezamenlijk en vriendschappelijk inzetten voor de samenleving.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in

de lijfspreuk:

Service Above Self

"SERVICE ABOVE SELF"

Bij Rotary betekent dit, dat het lid bereid is te trachten iets van zichzelf te geven. Elk lid wil dienstbaar zijn aan de samenleving en wil dit in de praktijk ook zichtbaar maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van de eigen (vak)kennis ten dienste van de samenleving.

De organisatie rust op vijf pijlers, de zgn. Avenues of Service.

1. Clubservice
(clubzaken)

2. Vocational Service (beroepsethiek zaken)

3. Community Service (maatschappelijke hulp)

4. International Service  (internationale zaken)

5. Youth Service (jeugdzaken)


Rotaryclub Wierden werd op 21 juni 2000 opgericht en ontving op 17 maart 2001 haar charter.

Het dagelijks bestuur bestaat voor 2020-2021 uit:           

Voorzitter:

Erna Eenink

(foto)

 erna website
 Ink. Voorzitter:   André v.d. Loo
 Oud Voorzitter:   Roelof KleinJan
 Secretaris:  Margriet van Seumeren
 Penningmeester:    Ben Lubberman

 

Bijeenkomsten: iedere woensdagavond van 17.45-19.45 uur. Plaats: 't Coopmanshuys, Bedrijvenpark Twente 305 te Almelo.

Voor donties aan goede doelen is binnen de club een Stichting actief: Stichting Fondsen Rotaryclub Wierden. Zij beoordeeld (volgens vastgelegde criteria) aanvragen en beslist over de toekenning van gelden.                                                                              

LOGO SFRW

Bent u Rotarian en wilt u onze club bezoeken of wilt u contact met onze club kunt u een mail sturen naar info@rotary-wierden.nl

 

QR