RI - Theme 2020-2021
RI President Holger Knaack

Donaties

St. Twentsewens Ambulance kreeg op 12 dec. 2015 uit handen van de organisatie van de kerstmarkt (Rotary en Lionsclub Wierden) een mooie cheque aangeboden ter grootte van euro 4850,00. Hier krijgen mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre) terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend vervoer aangeboden ten aanzien van een bepaalde wens of behoefte. Met een groep professionele, enthousiase vrijwilligers uit de zorgsector worden met 4 wens-ambulances wensen van patiënten gerealiseerd. De stichting is afhankelijk van giften en donaties.  

Kerstmarkt 2015 

 

Woensdag 28 oktober 2015 organiseerde rotaryclub wierden weer haar jaarlijkse Happen & Stappen. Een culinaire rondgang door het centrum van Wierden. Tussentijds enkele muzikale interzezzo’s waar o.a. de  16-jarige singer-songwriter Lotta Rasva op gitaarr een aantal van haar nummers ten gehore bracht.  De generatietuin Wierden was deze avond spekkoper want zij kregen aan het eind van de avond bij ijssalon Krumz een cheque aangeboden van Rotary  voorzitter Gerrit Niezink ter grootte van 1300 euro.

Happen & Stappen 2015

 

Op woensdag 28 jan. 2015 kregen medewerkers van ZorgAccent Wierden uit handen van de voorzitters van Rotaryclub en Lionsclub Wierden een cheque overhandigd van 5000 euro. Dit betrof de opbrengst van de gehouden  Kerstmarkt op 13 dec. 2014. E.e.a. ten behoeve van het Belevings en bewegingsparkt achter verzorginshuis 't Wedervoort.

Cheque voor ZorgAccent


Op 16 oktober 2013 schonk RC Wierden de opbrengst van het

evenement Happen & Stappen aan de stichting DivaDichtbij!


cheque happen en stappen  diva foto 

Op de foto voorzitter Marion Paauwe (links) die de cheque overhandigde aan de st. DivaDichtbij in de persoon van Pieternel van Amersfoort. Weer een geweldige actie van onze club.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rotaryclub Wierden schenkt 5000,00 euro aan "Kids Cultuurfonds".

cheque_kidcultuurfonds

Wierden, 20 juni 2012

De voorzitter van Rotaryclub Wierden Marie-José Temmink heeft op de wekelijkse clubabond een cheque ter waarde van 5000,00 euro overhandigd aan Carla Vullink en Erika Bijlsma ten bate van het 'Kids Cultuur Fonds'.

Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen op verschillende manieren in contact kunnen komen met cultuur. De gemeente Wierden en de Muziekschool Twente hebben gezamenlijk een combinatie-functionaris Cultuur aangesteld. Zij zal ervoor zorgdragen dat de middelen in de gemeente voor de juiste doelen zullen worden ingezet.

Het geld werd bijeengebracht tijdens een succesvol verlopen veiling van kunst en diverse diensten.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Op 21 maart j.l. werd  aan het Welkomhuis Twente een donatie gedaan.

Deze donatie werd mede mogelijk gemaakt door de  NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)

die de opbrengst van de actie Sterren Stralen verdubbelde.


Loes Meijer van Stichting Welkomhuis ontvangt de cheque van voorzitter Marie-José Temmink van

Rotaryclub Wierden.

 

cheque_welkomhuis 
  

 

Logo NSGK

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheque van liefst €5000,00 van Rotary en Lions Wierden

Servicelubs stellen toekomst FunKlup veilig

De Kerstmarkt Wierden in de nieuwe opzet was voor de organisatoren in alle opzichten een succes. En, naar nu blijkt, ook voor de FunKlup Wierden. Want deze vereniging voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking ontving woensdagavond 28 maart 2012 de revenuen van de druk bezochte markt: een cheque ter waarde van €5000,00.  Daarmee hebben beide serviceclubs een einde gemaakt aan onzekerheid over de toekomst en het voortbestaan van de FunKlup voor zeker drie jaar veilig gesteld.

De FunKlup Wierden was een pilotproject, met opmerkelijke resultaten. Gebleken is namelijk dat de FunKlup een troef is in de bestrijding van isolement en buitensluiting. Jongeren sluiten er vriendschappen en zijn daar in staat zelf een sociaal netwerk op te bouwen. Dat blijkt van grote invloed op hun welzijn. De FunKlup is bovendien een veilige omgeving; de leden worden altijd begeleid door een groep vrijwilligers die een oogje in het zeil houdt. De vrijwilligers op hun beurt krijgen – waar nodig -  hulp van een beroepskracht van stichting de Klup Twente die de FunKlup ontwikkelde en opstartte.

Woensdagavond 28 maart j.l. overhandigden Rotaryvoorzitter Marie José Temmink en Lions voorzitter Desiree Vreriks de cheque van de Kerstmarkt aan vertegenwoordigers van de FunKlup Wierden. Raad van Toezicht voorzitter Guido Eggermont, Marja Scheper en Hans van Riet van De Klup Twente namen hem in beslag. Eggermont schetste in zijn dankwoord hoe ontzettend welkom de financiële steun is voor de FunKlup, nu er op tal van fronten zwaar bezuinigd wordt op allerlei voorzieningen voor mensen met een beperking. Hij vertelde ook dat de FunKlup Wierden navolging gaat krijgen in de gemeente Tubbergen. Ook daar is de werving gestart voor vrijwilligers voor een FunKlup Tubbergen.

cheque