RI - Theme 2020-2021
RI President Holger Knaack

Aanvragen donatie

De Stichting Fondsen Rotaryclub Wierden (SFRW) is een onafhankelijke stichting
die aanvragen om een donatie in behandeling neemt en hierover beslist.

Wil u een donatie aanvragen dan kunt u dit doen door het aanvraagformulier, waarvan
u hieronder een link ziet, volledig in te vullen en te sturen naar:

Stichting Fondsen Rotaryclub Wierden
Parterre 25,
7609 XP Almelo

of te mailen naar
sfrwierden@gmail.com.

 

Het in te vullen formulier kunt HIER downloaden