RI - Theme 2020-2021
RI President Holger Knaack

Info aanvraag en download

De Stichting Fondsen Rotaryclub Wierden (SFRW) is een onafhankelijke stichting
die aanvragen om een donatie in behandeling neemt en hierover beslist.

Wil u een donatie aanvragen dan kunt u dit doen door het aanvraagformulier, waarvan
u hieronder een link ziet, volledig in te vullen en te sturen naar:

Stichting Fondsen Rotaryclub Wierden
Parterre 25,
7609 XP Almelo

of te mailen naar
sfrwierden@gmail.com.

 

Het in te vullen formulier kunt HIER downloaden