Aanvraag ondersteuning stichting

Aanvraag ondersteuning
Omschrijving
Indien van toepassing
Gewenst bedrag
Project informatie
Doelstelling
Hieruit moet duidelijk blijken waar de kosten uit bestaan
Zo ja, bij welke organisatie(s) en zijn hier gelden voor ontvangen en hoeveel
Informatiedeel aanvrager (invullen indien van toepassing)
Subsidies/bijdrage leden/donateurs, sponsoren of andere vormen
Overigen