Rotary Club Wierden

Wij zijn een lokale service club binnen een internationale organisatie met leden uit verschillende beroepsgroepen die kritisch hun eigen rol in de maatschappij delen en zich gezamenlijk en vriendschappelijk inzetten voor de samenleving.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk:

"SERVICE ABOVE SELF"

Bij Rotary betekent dit, dat het lid bereid is te trachten iets van zichzelf te geven. Elk lid wil dienstbaar zijn aan de samenleving en wil dit in de praktijk ook zichtbaar maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van de eigen (vak)kennis ten dienste van de samenleving.

De organisatie rust op vijf pijlers, de zgn. Avenues of Service.

1. Clubservice (clubzaken)

2. Vocational Service (beroepsethiek zaken)

3. Community Service (maatschappelijke hulp)

4. International Service  (internationale zaken)

5. Youth Service (jeugdzaken)

Nieuws

Evenementen

Geen aanstaande evenementen

Nieuws